กระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา

กระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา

1.ระบบสูบน้ำดิบ (Raw Water Intake)

โรงกรองน้ำปทุมธานีรับน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณตำบลบ้านปทุมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปา โดยเริ่มจากตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด ซึ่งทำหน้าที่ในการดักวัชพืชและสิ่งแปลกปลอมที่มากับน้ำดิบก่อนที่น้ำดิบจะถูกสูบส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต ทั้งนี้ในการสูบน้ำดิบเข้าสู่ระบบผลิต ใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ (Submersible Pump) ซึ่งควบคุมการเดินระบบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (SCADA)


2. ระบบกวนเร็ว (Rapid Mixing Unit)


น้ำดิบที่ถูกสูบส่งผ่านเส้นท่อ จะเดินทางมายังระบบกวนเร็วซึ่งจะมีการเติมสารเคมีหลัก ในการผลิตน้ำประปาเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้
1. สารส้มน้ำ เติมเพื่อสร้างตะกอนขนาดเล็ก (Coagulation) 
2. คลอรีน เติมเพื่อกำจัดเชื้อโรคเบื้อต้น
3. ปูนขาว เติมเพื่อปรับปรุงภาพน้ำให้มีค่าเป็นกลาง 
4. ถ่านกัมมันต์ เติมเพื่อกำจัดสารตกค้างจากสารเคมี และกำจัดสี 
5. โพลิเมอร์ เติมเพื่อรวมตะกอนขนาดเล็กๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้น (Flocculation)
จากนั้นน้ำดิบที่ผ่านการเติมสารเคมีหลักแล้วจะถูกปล่อยให้ไหลผ่านรางกระจายน้ำแบบเปิดเข้าสู่ถังตกตะกอน

3. ระบบตกตะกอน (Clarifier) 

น้ำดิบที่ผ่านการเติมสารเคมีแล้วจะไหลเข้าสู่ก้นถังตกตะกอน (Clarifier Tank) เพื่อให้เกิดการรวมตัวกันของตะกอนขนาดเล็กจำนวนมาก กลายเป็นตะกอนที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น โดยตะกอนจะยกตัวขึ้นตามการไหลของน้ำประมาณสองในสามของถัง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของตะกอนจะพอดีกับแรงยกที่เกิดจากความเร็วของน้ำที่ไหลขึ้น เกาะตัวกันเป็นชั้นตะกอน (Sludge Blanket) ซึ่งจะทำหน้าที่คอยดูดซับตะกอนที่ตามขึ้นมา ส่วนน้ำใสที่ผ่านชั้นตะกอนจะไหลล้นเข้ารางรับน้ำเพื่อเข้าสู่ถังกรองทรายต่อไป 
เมื่อเดินระบบได้ระยะหนึ่งจะมีตะกอนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องทำการกำจัดตะกอนโดยระบายตะกอนส่วนเกินออกผ่านกรวยรับตะกอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการกำจัดตะกอนต่อไป 


4. ระบบกรองทราย (Sand Filter)

ระบบกรองทราย จะรับน้ำใสจากระบบตกตะกอน โดยให้น้ำไหลผ่านชั้นทรายตามแรงโน้มถ่วงโลก (Gravity Flow) เพื่อกรองตะกอนขนาดเล็ก, สารแขวนลอย และสิ่งสกปรกที่หลุดออกมาจากระบบตกตะกอนออก ทำให้น้ำสะอาดและใสมากขึ้น


5. ระบบกำจัดเชื้อโรค (Post Chlorination) 

ในขั้นตอนนี้จะมีการเติมคลอรีนซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต เพื่อกำจัดเชื้อโรคและจุลชีพต่างๆ และรักษาปริมาณคลอรีนคงเหลืออยู่ให้อยู่ในค่าควบคุม เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่าคุณภาพน้ำประปาที่สูบจ่ายมีความสะอาดและปลอดจากเชื้อโรคเมื่อถึงมือผู้ใช้น้ำ 

6. ถังเก็บน้ำใส (Clear Water Storage Tank)

ทำหน้าที่พักน้ำใสและสำรองน้ำเพื่อสูบส่งเข้าเก็บในอ่างเก็บน้ำของสถานีจ่ายน้ำต่างๆ 


7. ระบบส่งน้ำจากโรงผลิตน้ำประปา (Machinery Room) 

ทำหน้าที่สูบส่งน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำของสถานีจ่ายน้ำต่างๆ และสูบจ่ายน้ำประปาให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้เครื่องสูบส่งน้ำแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) โดยการควบคุมระบบสูบส่งน้ำถูกควบคุมผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ (SCADA) 

การส่งจ่ายน้ำประปา

สถานีจ่ายน้ำ (Distribution Stations) เป็นจุดที่สำรองน้ำประปาจากกระบวนการผลิต เพื่อทำการส่งจ่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคหรือผู้ใช้น้ำ โดยสั่งการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (SCADA).ซึ่งควบคุมแรงดันน้ำประปาที่จ่ายตามความต้องการน้ำประปาในพื้นที่นั้นๆ ในขั้นตอนการส่งจ่ายน้ำบริษัทฯ มีสถานีเพิ่มแรงดัน 1 แห่ง และ สถานีจ่ายน้ำ 3 แห่ง ได้แก่

สถานีจ่ายน้ำรังสิต  สถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์
   
สถานีจ่ายน้ำปทุมธานี  สถานีเพิ่มแรงดัน
   
 
โดยสถานีจ่ายน้ำรังสิตและธรรมศาสตร์จ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการโซนรังสิต และสถานีจ่ายน้ำปทุมธานีจ่ายน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการโซนปทุมธานี ส่วนสถานีเพิ่มแรงดันทำหน้าที่สนับสนุนการจ่ายน้ำของสถานีรังสิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในโซนรังสิต
หน้าแรก | เกี่ยวกับบริษัท | ผลงานและสถิติ | ข่าวสารและกิจกรรม | สาระน่ารู้ | คำถามที่พบบ่อย | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา
การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน Thai Water Operation Co, Ltd. THAI TAP WATER Co.,Ltd.
Copyright © 2010 Pathum Thani Water Company Limited. All rights reserved. Powered by QPlusHost.com
Counter By QPlusHost.com Web Design Hosting Professional ออกแบบเว็บไซต์ พื้นที่เว็บไซต์ 211359