บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด มีแผนงานในการหยุดเดินระบบสูบจ่ายน้ำที่สถานีธรรมศาสตร์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 2500 เควีเอ ในระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2556 เวลา 23.00 – 03.30 น. โดยระหว่างดำเนินการบริษัทฯ จะเปิดระบบ by pass และเดินระบบจ่ายน้ำที่สถานีจ่ายน้ำรังสิตเพิ่มเพื่อจ่ายมายังพื้นที่ของสถานีจ่ายน้ำธรรมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในช่วงเวลาดังกล่าว(บริเวณพื้นที่ อ.คลองหลวง และบริเวณข้างเคียง)